Listeleme:Siteler (Bir günlük) Raporundan rapor isteği gönderiyorum raporu oluşturmuyor sürekli sol altta processing ifadesi dönüp duruyor.

soruldu 28 Kas '12, 07:09

nvzt's gravatar image

nvzt
03
kabul oranı: 0%


Listeleme siteler/kullanıcılar raporları içerisinde çok fazla istatistiksel veri bulunan bir rapordur.
Bu nedenle bu rapor alınırken ne kadar uzun zaman aralığı verirseniz o kadar uzun sürecektir. (bir günlük de buna dahil)

kalıcı link

yanıtlandı 28 Kas '12, 07:19

ahmet's gravatar image

ahmet
2233
kabul oranı: 19%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×8

soru soruldu: 28 Kas '12, 07:09

soru görüntülendi: 10,639 kere

son güncellenen: 28 Kas '12, 07:19

powered by OSQA