iş yerinde bulunan iki adsl hattınıda labris üzerinden çıkış yapmasını istiyoruz.birinci modemin ip ayarları 10.0.0.1 ile başlıyor diğer modemin ip ayarlarını aynı ip gurubundan mı vermemiz gerekir.labris üzerinde ayrıca bir ayar yapmamız gereklimi. labris iki modemle çalışırken rotbalans özelliği varmı.varsa bunu nasıl aktif hale getirebiliriz.yardımlarınız için teşekkürler.

soruldu 13 Şub '13, 04:22

cem10's gravatar image

cem10
113
kabul oranı: 0%


Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×18

soru soruldu: 13 Şub '13, 04:22

soru görüntülendi: 11,504 kere

son güncellenen: 13 Şub '13, 04:39

powered by OSQA