Static route nereden giriliyor?

soruldu 29 Eyl '11, 17:21

can's gravatar image

can
128
kabul oranı: 0%

düzenlendi 19 Ara '11, 15:58

lsgr's gravatar image

lsgr
665


LMC de IP yönlendirme menüsü var. Orada yönlendirmelere giriyorsun hocam. Ekle diyince oluyor.

kalıcı link

yanıtlandı 21 Ara '11, 19:44

Mert's gravatar image

Mert
562
kabul oranı: 21%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×10
×1

soru soruldu: 29 Eyl '11, 17:21

soru görüntülendi: 9,422 kere

son güncellenen: 21 Ara '11, 19:44

powered by OSQA