2 Adet web Sunucum var. Dış IP'lerimi sanal ip oluşturup ilgili hatlara(hat2-3-4) de yönlendirdim. Genel Politika ve NAT politikalarında gerekli ayarlamaları yaptım fakat localdeki bilgisayarlardan dış ip ping alıyor ancak local de internet explorer ile web sunucularına dış iplere bağlanamıyorum. Sebebi ne olabilir Nat politikalarında sorun mu var acaba? alt text

alt text

soruldu 21 May '14, 08:51

hamdullah's gravatar image

hamdullah
6679
kabul oranı: 0%


Yaptığınız yönlendirmeler dışardan erişimler için geçerlidir. Eğerki içerden dış ip lere istek yapıyorsanız aşağıdaki üç kuralları NAT kısmında en üste ekleyiniz.

alt text

kalıcı link

yanıtlandı 21 May '14, 09:05

murat's gravatar image

murat
45116
kabul oranı: 0%

düzenlendi 21 May '14, 09:07

1

RDP eklemedim. Dış ip ye rdp yapmazsınız diye düşündüm. İsterseniz rdp servisinide ekleyebilirsiniz.

(21 May '14, 09:08) murat
Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×10
×6
×6

soru soruldu: 21 May '14, 08:51

soru görüntülendi: 18,120 kere

son güncellenen: 21 May '14, 09:12

powered by OSQA