Nat politikası uygulamadığım ağ TİB filtresini de es geçiyor neden anlayamadım

soruldu 22 May '14, 04:31

ordubilgiislem's gravatar image

ordubilgiislem
11556
kabul oranı: 0%

TİB istekleri https üzerinden yapılıyor olabilir mi? Eğerki sadace http isteklerini filtreye yönlendirmişseniz bundan dolayı olabilir.

(23 May '14, 04:24) murat

ilgili network'ünüz için Labris WebFilter'a NAT yazmaz iseniz, haliyle TCP/80'den gelen trafik loglanmamış olur. Dolayısı ile TİB'nin loglarına ilgili network'ünüzün logları düşmeyecektir. WebFilter NAT'ınızı yazın, WebFilter modülünden de ilgili network'ün filtre modunu Filtresiz'e getirin. Çözümünüz bu şekilde olmalı.

kalıcı link

yanıtlandı 23 May '14, 05:05

sednateknoloji's gravatar image

sednateknoloji
24113
kabul oranı: 5%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×6

soru soruldu: 22 May '14, 04:31

soru görüntülendi: 9,042 kere

son güncellenen: 29 May '14, 02:20

powered by OSQA