Kullanıcı Başına Adresler (URL) raporunda kullanıcı isimleri kısmına ip aralığı yazmak istiyorum fakat , ; - işalaretleriyle aralık olarak raporu oluşturmuyor.örnek olarak 192.168.1.10 ile 192.168.1.200 ipsi arasındakileri almak için kullanıcı isimleri kısmına ne şekilde giriş yapmam gerekiyor.İyi çalışmalar dilerim.

soruldu 16 Şub '15, 07:03

ersinanka's gravatar image

ersinanka
11223
kabul oranı: 0%


Merhaba,

Belirtmiş olduğunuz gibi bir range için rapor alınamamakta.

Lakin aşağıdaki yöntem ile bunu manuel yapabilirsiniz.

Linux bir makinada aşağıdaki kodu çalıştınırız.Çıktıyı rapor bölümüne yazarbilirsiniz.Komutu istediğiniz range ile değiştirebilirsiniz.

Kolay gelsin

Kod;

iprange=""; for i in {10..20}; do iprange="$iprange,192.168.1.$i"; done; echo $iprange

Çıktı;

192.168.1.10,192.168.1.11,192.168.1.12,192.168.1.13,192.168.1.14,192.168.1.15,192.168.1.16, 192.168.1.17,192.168.1.18,192.168.1.19,192.168.1.20

kalıcı link

yanıtlandı 16 Şub '15, 11:11

cem's gravatar image

cem
20716
kabul oranı: 6%

düzenlendi 16 Şub '15, 11:16

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×8

soru soruldu: 16 Şub '15, 07:03

soru görüntülendi: 7,380 kere

son güncellenen: 16 Şub '15, 11:16

powered by OSQA