LABRİS UTM44 cihazı kullanıyorum. internet bağlantımda sürekli kesilmeler meydana geliyordu web filter ve web firewall servislerini yeniden başlattım daha öncesinden almadığım bir hata aldım cannot log destination /dev/log. stopping Labris-webcache failed hatası veriyor Komut $df -h

Eğer "/var" dizini dolmuş ise log alanın dolmuş daha fazla log yazamadığı için servis başlamıyor olabilir.

Disk ile ilgili bir durum değil ise.

Önce sistem loglarına açmalısın. Daha sonra servisi elle başlatmalısın. Sistem logu izleme $tail -f /var/log/labris/operational | grep web &

Servisi tamamen durdurma. (Bu komutları no process killed mesajı verene kadar tekrar çalıştırmalısın) $killall -9 labris-webfilter $killall -9 labris-webcache

Sonra servisi elle başlatacaksın. $service labris-webfilter start

Servisi Tekrar başlatırken Açık olan sistem loglarından dolayı servis start işlemi ile ilgili bilgileri ekrana basacaktır.

Yine çalışmaz ise bu logları burada paylaşabilirseniz ne olduğunu anlamaya çalışabilirim.

En sonra servis durumunu kontrol eden komut ile diğer servisleri kontrol ettirin. Servis durum kontrolü. (Çalışan servislerin önünde "+" işareti yer alır çalışmayanları kendisi başlatmayı dener. Böyle bir durum var ise komutu iki kere çağırın düzelip düzelmediğini kontrol edebilirsiniz. ) $smon işlemlerin hepsini yaptım yinede başlamıyor internet sistemin çalışmıyor

soruldu 01 May '15, 15:55

ilker's gravatar image

ilker
11446
kabul oranı: 0%


"Filtre" modülünde "Diğer Web Bellek Ayarları"nda bir değişiklik yaptınız mı?

Yapmadıysanız, "Logview" ekranından "İşlem" loglarını izlemeniz hata hakkıında size bilgi verecektir.

kalıcı link

yanıtlandı 01 May '15, 16:15

mkarahan's gravatar image

mkarahan
14114
kabul oranı: 3%

hayır zaten logview ekranınıda göstermiyor

kalıcı link

yanıtlandı 01 May '15, 17:30

ilker's gravatar image

ilker
11446
kabul oranı: 0%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×17

soru soruldu: 01 May '15, 15:55

soru görüntülendi: 12,761 kere

son güncellenen: 01 May '15, 17:30

powered by OSQA