Kullanıcı bazlı rapor almak istiyorum, nasıl yapabilirim? teşekkürler...

soruldu 11 Eki '11, 09:45

kemal's gravatar image

kemal
110
kabul oranı: 0%


İnternet adres çubuğunda https://labris_ip:81 olarak giriş yaptığımızda Labris Web Konsolu karşımıza çıkacaktır. Sırasıyla; Raporlar/Web Erişimleri/Kullanıcı olarak takip ettiğimizde boş alanları doldurmak üzere bir form gelecek karşımıza.
Rapor İsmi: 192.168.1.53_Rapor (Opsiyonel)
Kullanıcı İsimler(AD) / IPler: 192.168.1.53
Başlangıç Tarihi: 03-01-2012 Saat: 08:00
Bitiş Tarihi: 03-01-2012 Saat: 10:00

"Rapor isteğini gönder" dediğimiz zaman bir süre bekleyip, Son Raporlar' a girdiğimiz zaman raporumuzu görebiliriz.

kalıcı link

yanıtlandı 03 Oca '12, 12:59

caglar's gravatar image

caglar
1663
kabul oranı: 41%

düzenlendi 07 Ağu '12, 11:52

Fatih's gravatar image

Fatih
475

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×8

soru soruldu: 11 Eki '11, 09:45

soru görüntülendi: 11,017 kere

son güncellenen: 07 Ağu '12, 11:52

powered by OSQA