LABRİS UTM 44 cihazı kullanıyorum daha öncesinden filtreden filtre grupları oluşturdum oluşturduğum grupları silmek istediğimde "Grup silinirken Hata Oluştu" mesajı alıyorum ve filtre gruplarını silemiyorum.

soruldu 29 Haz '15, 02:26

ilker's gravatar image

ilker
11446
kabul oranı: 0%


Filtre Gruplarını Başka bir yerde eklediysen silemezsin önce grubu eklediğin yere bir bak istersen ?

kalıcı link

yanıtlandı 30 Haz '15, 04:47

sezgin's gravatar image

sezgin
111
kabul oranı: 0%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×4
×1

soru soruldu: 29 Haz '15, 02:26

soru görüntülendi: 4,507 kere

son güncellenen: 30 Haz '15, 04:47

powered by OSQA