Merhaba; Labris ip mac eşleşmesine uymayan dolayısıyla bu sebepten internete çıkamayan cihazlara,default bir html sayfası gösterilebilir mi? (Kısaca Sistem yöneticinize başvurun gibi bir html sayfa.)

soruldu 14 Tem '15, 17:24

nigde51's gravatar image

nigde51
11112
kabul oranı: 0%


Network loglarında görebildiğiniz engellemeler (yalnızca IP-MAC değil aynı zamanda , TCP DoS, DESTROY, BADPACKETS, INVALIDPACKETS packets) kullanıcıya HTML sayfası düzeyinde bir uyarı verme veya HTML sayfasına yönlendirmeye uygun değildir. Sistem yöneticisi bu tür uyarıları Logview Ekranında > Firewall (Network Logları) altında görebilir, ayrıca aradığınız hatayı filtreleme kısmından filtreleyebilirsiniz.

kalıcı link

yanıtlandı 19 Ara '15, 10:47

Bekir%20SOYLU's gravatar image

Bekir SOYLU
364
kabul oranı: 0%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×18
×5
×2

soru soruldu: 14 Tem '15, 17:24

soru görüntülendi: 12,295 kere

son güncellenen: 19 Ara '15, 10:47

powered by OSQA