Merhaba Elimde önceden kullandığım bir cihaz var şu anda farklı nedenlerden dolayı başka bir firewall cihazı kullanıyorum. Öğrenmek istediğim labrisi sadece loglama ve raporlama için düzenleyebilir miyim. Yani istediğim firewall görevini şuanda aktif kullandığım cihaz yapsın log tutma görevini de labris yapsın. Eğer bu mümkünse nasıl yapılabileceği konusunda bilgi verebilirseniz sevinirim. Teşekkürler.

soruldu 17 Eyl '15, 03:42

ertan's gravatar image

ertan
11112
kabul oranı: 0%


Merhaba;

Elinizde bulunan Labris marka cihazın modeli nedir?

kalıcı link

yanıtlandı 17 Eyl '15, 03:50

mkarahan's gravatar image

mkarahan
14114
kabul oranı: 3%

Tipi:L serisi Model:L2

kalıcı link

yanıtlandı 17 Eyl '15, 04:02

ertan's gravatar image

ertan
11112
kabul oranı: 0%

Bridge modda yapılandırarak ve topolojide uygun konuma konumlandırmanız durumunda bunu yapabilirsiniz.Lakin zaman damgasının çalışması için lisansınızın devam ediyor olması gerekmekte.

Aynı şartlar altında destek anlaşmanız var ise support.labrisnetworks.com 'a kayıt olup gerekli yardımı talep edebilirsiniz.

kalıcı link

yanıtlandı 17 Eyl '15, 09:46

cem's gravatar image

cem
20716
kabul oranı: 6%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×1
×1
×1
×1
×1

soru soruldu: 17 Eyl '15, 03:42

soru görüntülendi: 4,836 kere

son güncellenen: 17 Eyl '15, 09:46

İlgili sorular

powered by OSQA