Canlı kayıt izleme ekranında kullanıcıların sadece IP numaraları ve eğer sütun seçeneklerinden seçilirse MAC adresleri görüntülenebiliyor. Fakat biz kullanıcı isimlerinin de orada görüntülenmesini istiyoruz. Kullanıcı IP-MAC eşleme ekranındaki kayıtlara benzer bir yapıda kullanıcı isimlerini de girebileceğimiz bir ekran mevcut mudur ?

Teşekkürler,

soruldu 14 Kas '15, 04:07

CevdetD's gravatar image

CevdetD
11224
kabul oranı: 0%

düzenlendi 14 Kas '15, 04:07


Merhaba; Kullanıcı adını görebilmeniz için, kullanıcı adına göre yetkilendirme yapılmış olması gerekir. Active Directory, LDAP ile entegrasyon yapılır veya yerel kullanıcı ( Wauth dahil) oluşturulup login olunursa kullanıcı adları görülebilir.

kalıcı link

yanıtlandı 14 Kas '15, 05:05

mkarahan's gravatar image

mkarahan
14114
kabul oranı: 3%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×5
×1
×1

soru soruldu: 14 Kas '15, 04:07

soru görüntülendi: 3,073 kere

son güncellenen: 14 Kas '15, 05:05

powered by OSQA