Bizde 2 adet DC var. Biri ana DC diğeri additional DC. Labriste sık sık NTLM bağlantısı kopuyor. Servisleri resetleyerek NTLM için oluşturulan kullanıcı ve şifresini girdiğimizde sistem tekrar aktif oluyor.

soruldu 27 Kas '15, 01:19

aguler's gravatar image

aguler
11112
kabul oranı: 0%


İncelenmesi gereken bir durum gibi görünüyor. Hem sunucu tarafında hem de Labris UTM tarafında kontroller gerekir.

Labris Destek'e başvurursanız daha net analiz edilir.

kalıcı link

yanıtlandı 27 Kas '15, 01:46

mkarahan's gravatar image

mkarahan
14114
kabul oranı: 3%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×2

soru soruldu: 27 Kas '15, 01:19

soru görüntülendi: 5,308 kere

son güncellenen: 31 Ağu '16, 08:59

powered by OSQA