DC ile Labris arasındaki NTLM Ayarlarını yapıyorum sorun çözülüyor ama bir süre sonra tekrar bağlantı kopuyor. günde en az 4-5 kez bağlantı kopuyor devamlı NTLM Ayarlarını tekrar yapmam gerekiyor. DC den labrise ping atıyorum.ama bir süre sonra ping atmayı kesiyor.

benim yaptığım işlemler DC ethernet kartını değiştirdim bağlantı kabloları değiştirdim switch portunu değiştirdim olmadı. CİHAZ :LABRİS UTM44 DCSUNUCU 2003 SERVER

soruldu 11 Haz '16, 03:48

muzaffer's gravatar image

muzaffer
11113
kabul oranı: 0%

düzenlendi 11 Haz '16, 03:51


Merhaba,

Kopmanın nedenini araştırmak gerekiyor.

Hem DC tarafında, hem de Labris UTM tarafındaki loglara bakılması lazım.

kalıcı link

yanıtlandı 11 Haz '16, 03:58

mkarahan's gravatar image

mkarahan
14114
kabul oranı: 3%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×1

soru soruldu: 11 Haz '16, 03:48

soru görüntülendi: 3,402 kere

son güncellenen: 11 Haz '16, 03:58

İlgili sorular

powered by OSQA