Merhaba lmc ye dış ağdan nasıl bağlanabilirim?

soruldu 18 Tem '16, 15:44

bubatur's gravatar image

bubatur
11113
kabul oranı: 0%

düzenlendi 18 Tem '16, 15:49


alt textMerhaba;

Öncelikle bağlanmak istediğiniz IP adresine yetki vermeniz gerekir. Bunun için, LMC'den "Sistem" menüsünü açıp, "Konsol Erişim Ayarları"niı açıp, "Ekle"ye basıp, bağlanacağınız yerin IP adresini ve ağ maskesini yazmalısınız.

kalıcı link

yanıtlandı 23 Tem '16, 07:39

mkarahan's gravatar image

mkarahan
14114
kabul oranı: 3%

düzenlendi 23 Tem '16, 07:40

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×2
×1
×1
×1

soru soruldu: 18 Tem '16, 15:44

soru görüntülendi: 8,244 kere

son güncellenen: 23 Tem '16, 07:40

powered by OSQA