Merhaba, Şirketimde utm-44 Cihazımız var, Ofis içindeki makinaların dış ip:xxxx portuna bağlanmaya çalıştığında içerdeki 192.168.xx.x : xxxx Portuna gidecek şekilde ayarlama yapmak istiyorum nasıl yapabiliriz ?

soruldu 01 Mar '17, 04:57

ikulah's gravatar image

ikulah
11112
kabul oranı: 0%


Merhaba;

Aşağıdaki videoda detaylı olarak anlatılıyor. Size yardımcı olacaktır. https://www.youtube.com/watch?v=9ETgvkN3tyc

kalıcı link

yanıtlandı 01 Mar '17, 05:17

mkarahan's gravatar image

mkarahan
14114
kabul oranı: 3%

Ben o makinaya dışardan erişimi açtım onda sorun yok benim yapmak istediğim içerden herhangi makina bu dış ip ile erişmek istedğinde bağlanılacak olan makinanın iç ipsine gitsin yani dış ip ile bağlanırken aslında sen zaten içerdesin o makina içerdeki makina ipsi bu desin ona yönlerdirsin

(01 Mar '17, 06:49) ikulah

İçeriden de WAN IP adresi ile bağlanmak isterseniz yeni bir NAT kuralı yazmanız lazım.

Bu kuralda;

Kaynak: LAN Hedef : Dış IP Değişen Kaynak: LAN IP (Lan interface) Değişen Hedef: LAN'daki Makina

(05 Mar '17, 05:38) mkarahan
Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×10
×1

soru soruldu: 01 Mar '17, 04:57

soru görüntülendi: 8,741 kere

son güncellenen: 05 Mar '17, 05:38

powered by OSQA