DMZ ayarlamak istiyorum? Yardımcı olur musunuz?

soruldu 23 Eki '11, 11:17

Serkan's gravatar image

Serkan
17
kabul oranı: 0%


Hocam hangi modemde DMZ ayarı yapmak istiyorsun ? Söylersen daha detaylı yardımcı olabilirim. DMZ genelde NAT menüsü altında bulunuyor. DMZ'i etkinleştirip Labris in modeme bakan bacağının ip adresini yazıyorsun. Bu işlemi yaptıktan sonra modeme gelen tüm veri hangi porttan gelirse gelsin labrise yönlendirilmiş oluyor.

kalıcı link

yanıtlandı 22 Ara '11, 23:03

Mert's gravatar image

Mert
562
kabul oranı: 21%

Yanıtınız
önizlemeyi aç/kapat

Soruyu takip edin

E-posta ile:

Giriş yaptığınızda buradaki tüm güncellemelere abone olabileceksiniz

RSS ile:

Yanıt

Cevaplar ve Yorumlar

Markdown Temelleri

  • *italic* or _italic_
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralanmış liste 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML tagları desteklenmektedir

Soru etiketleri:

×10
×1

soru soruldu: 23 Eki '11, 11:17

soru görüntülendi: 11,462 kere

son güncellenen: 22 Ara '11, 23:03

powered by OSQA